Om kvardagstrivsel.no – Kvardagstrivsel
Til framsida

Om kvardagstrivsel.no

Kvardagstrivsel.no er ei kampanjenettside tilhøyrande Høyanger kommune nytta til å promoterte bustadfelt i kommunen. Ved spørsmål, kontakt kommunen på telefon 57 71 15 00 eller e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.

Personvern og cookies

Kvardagstrivsel.no nyttar Google Analytics til å samle inn informasjon om bruken av desse nettsidene. Dette blir gjort for å måle trafikk, slik at vi kan danne oss eit bilete av interessa for tomtene i kommunen. All informasjonsinnsamling skjer anonymt.

Du bestemmer sjølv om du vil tillate lagring av cookies. I innstillingane i din nettlesar kan du sjølv kontrollere kva typar informasjonskapslar/cookies som blir lagra på di eining.

Sjå Google Analytics Cookies for meir informasjon om kva typar cookies Google Analytics nyttar.